SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 April 14: Ikatulong Domingo sa Pagkabanhaw

23 March 2013 By Edna Batugan / Tata Padiera In Giya 426 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang Pagbasa: Mga Buhat 5:27-32, 40b-41

Salmo 30:2, 4, 5-6, 11-13

Ikaduhang Pagbasa: Pinadayag 5:11-14

Pasiunang Awit: Daygon ta ang Ginoo

Pasiunang Pag-ampo:

Amahan namong langitnon salamat kayo niining kahaponon. Ania na usab kami nagkatigom aron pag-ambit sa imong mga Pulong ug pagdebosyon kang Maria among Inahan. Salamat kayo Ginoo ug nanghinaut kami nga aduna kami makat-onan. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

Tema: Ang Ginoo Nakig-uban sa iyang Simbahan diha sa iyang mga Buluhaton

Pagbasa sa Ebanghelyo Sumala ni San Juan

Kapitulo 21 versikulo 1 hangtod sa 19 (Juan 21:1-19)

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Virgen – BSV)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

Pagpatin-aw:

Si Jesus nagbarog sa baybayon nga nag-inusara samtang ang iyang mga Apostoles nanagat. Ang ubang apostol wala makaila kaniya gawas ni Juan. Sa dihang naminaw sila kang Jesus napuno ang ilang pukot sa 153 ka dagkong isda. Kining numeroha nagsimbolo sa kaabunda ug kamalukpanon. Ang 153 ka isda mao ang tanang klase sa isda sa dagat nga nagsimbolo sa tanang nasod sa kalibutan. Ingon usab kini sa pagpadala ni Jesus sa iyang mga Apostoles sa tanang nasod sa kalibutan.

Pagpalawom:

Adlaw-adlaw si Jesus nagsukna nato kon nahigugma ba ta kaniya sa espesyal ug talagsaong paagi. Sama sa iyang pangutana kang Pedro: “Nahigugma ba nako labaw sa tanan?” Kon ang atong tubag sama sa tubag ni Pedro, nan, sa maka usa pa gidapit ta sa pagsunod niya aron ang pagpa-ambit sa iyang buluhaton, pag-atiman sa katawhan sa Dios. Ang labing maayong paagi sa pagsunod ni Jesus mao ang pagtahan sa atong kaugalingon alang sa iyang misyon.

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

  1. 1.Sa atong Ebanghelyo karon susama ba kita kita ni Pedro nga nahigugma sa atong Ginoo? Sa unsang paagi?
  2. 2.Sa atong misyon isip mga lider dinhi sa atong kumunidad, sa unsang paagi ba kita nakatuman sa pagsangyaw sa balaang mga pulong ngadto sa atong isig-katawo o kaigsoonan?

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

Katapusang Pag-ampo:

                Among langitnong Amahan ug inahan sa kanunanyng panabang daghang salamat sa imong paghatag ug maayong pagtulun-an nga among nakat-onan sa sinimanang Barangay sang Birhen daghang salamat sa aimong paghatag kanamo, kusog ug kadasig sa pagpangalagad diha kanimo kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen

Katapusang Awit: Gugma ang Dios

 

 

 

 

 

Read 13541 times

426 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 April 14: Ikatulong Domingo sa Pagkabanhaw