SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Pebrero 17: Unang Domingo sa Kwaresma

16 February 2013 By Perla Escabarte / Belen Caindog / Evelyn Rante / Esperanza Evardo In Giya 6 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang Pagbasa: Deuteronomio 26: 4-10

Salmo 91:1-2, 10-15

Ikaduhang Pagbasa: Roma 10:8-13

 

Pasiunang Awit: Ang tawag sa Panahon

Pasiunang Pag-ampo:

Amahan namong langitnon ania kami nagkatapok aron paghalad sa among kinabuhi diha kanimo ug magpasalamat kami sa mga grasya nga gibubo mo kanamo. Bubo-i usab kami sa grasya aron sa pagpaminaw sa balaang Pulong, ilabina niining semanaha diin magsugod Kwaresma. Mamahimo unta kaming mga instrumento alang sa mga tawo nga wala motuo kanimo. Ang imong pulong nga among madungog mao untay modala kanamo sa kalinaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

 

Tema: Unsay Mahitabo sa Tawo kon anaa sa Daghang mga Tentasyon

 

Pagbasa sa Ebanghelyo Sumala ni San Lucas

Kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 13   (Lucas 4:1-13)  

(Kinahanglan basahon ang Santos nga Ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang nanambong sa Barangay Sang Virgen – BSV)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo

(Manghilom ug mamalandong sa Santos nga Ebanghelyo sulod sa 2-3 ka minuto)

 

Pagpatin-aw:

Si Jesus gitental sa makatulong paagi sa yawa didto sa kamingawan. Nasayod si Jesus kon unsa ang mahitabo sa iyang misyon dinhi sa kalibutan kon magpadala siya sa lingla sa yawa. Sayod usab kita nga anaa kaniya ang Amahan ug ang Espiritu Santo nga maglig-on kaniya. Si Jesus nasayod nga kon dili siya mosakripisyo dili makab-ot ang himaya sa Dios. Gusto sa yawa nga himuong pan ang bato, aron siya makakaon. Nag-ingon pod si Jesus nga ang tawo mabuhi dili lamang sa pan. Gitental na usab siya sa yawa sa pagkinahanglan ug gahom o kontrol sa kalibutan. Apan miingon si Jesus, “Ang Ginoo lang ang imong Dios ang imong simbahao ug alagaran..” Sa ikatulo nga pagtental, gidala si Jesus sa kinatas-ang dapit sa templo nga 450 ka tiil ang gitas-on. Ingon ang yawa nga dili maunsa si Jesus kung moambak siya kay sapnayon siya sa mga anghel. Apan misulti si Jesus sa yawa, “Ayaw hagita ang Ginoong imong Dios.” Ug mipahawa ang yawa kay dili man madala sa pagtental si Jesus.

Pagpalawom:

Sa atong kinabuhi karon anaa ang daghang mga pagtental, ilabi na sa kwarta, gahom, mga kabtangan, talent, puwersa sa politico, ug mabutaan kita kon ato kining hatagan bili sa kinabuhi nasayod kita nga ang tawo wala gibuhat sa Dios nga lawas lamang. Kitang tawo anaa gihapon kalag ug espiritu. Kon dili nato hatagan ug bili ang espiritu nga maoy molamdag ug motudlo sa maayong pagabuhaton, ang mamahimo sentro sa atong kinabuhi mao kining mga kalibutanong butang. Ang Ebanghelyo naghagit kanato kanunay sa pagtubag kung ang mga pagtental sa atong kinabuhi moabot. Ug usahay magluya na ang atong pagtuo kang Kristo, tungod sa daghang mga lingla sa yawa. Madani ta sa iyang mga gipakita nga mga butang. Ato untang basahon ang pulong sa Ginoo sa panahon nga kita anaa sa mga pagtental. Dili nato kalimtan ang pag-ampo kanunay sa Birhen Maria nga maoy tigpanalipod sa daghang mga pagsulay. Nga sama ni Jesus ato untang mabuntog ang yawa ug ang iyang mga pagtental ug paglingla.

 

Mga Giyang Pangutana sa Pagpa-ambit:

  1. 1.Nasayod kita nga ang mga Kristyanos sa panahon sa Kwaresma anaa sa pagpuasa. Giunsa nato pagpuasa ang mga bisyo, pagkaon, ug lolinghayaw? Nahipunting ba ang atong kinabuhi kang Kristo?
  2. 2.Sa atong pag api-apil sa kalihukan niining Kwaresma anaa bay mga proseso ang nahimo sa atong kinabuhi,o gianad na ba lang nato ang atong kaugalingon isip aron ingnon?

 

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO, MAGHIMAYA KA MARIA, HIMAYA SA AMAHAN

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

 

 

Katapusang Pag-ampo:

 

                Daghang salamat Ginoo sa mga grasya nga naminaw kami sa imong mga pulong. Kini unta mogiya sa among kinabuhi aron mamahimong ikapadayag ang among tinuod nga pagka-Katoliko ilabina sa mga pagtental ug mga pagsulay. Modangop unta kami kanimo aron malig-on kami. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

 

Katapusang Awit: Daygon ta ang Ginoo

Read 1627 times

6 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Pebrero 17: Unang Domingo sa Kwaresma