SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Marso 24: Dominggo sa Lukay

12 March 2013 By Ormoc In Giya 514 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang pagbasa: Is 50:4-7

Salmo: 22:8-9. 17-18. 19-20. 23-24

Ikaduhang Pagbasa: Phil 2:6-11

Pasiunang Awit: Daygon ta ang Ginoo…

Pasiunang Pag-ampo:

      Langitnong Amahan, tungod sa among makauulaw nga binuhatan, imong gipadala ang bugtong mong anak aron sa pagsagubang ining tanan. Busa nagtigum kami, nangaliyopo nga imo kaming pasaylo-on. Himo-a nga malig-on kami sa sunod sa sakripisyo sa imong anak nga among Ginoo. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.

Tema: “HESUS ANG NAGSAGUBANG SA TANAN, ALANG SA KALUWASN SA KATAWHAN”

Pasiuna:

            Ang Domingo sa lukay, ang pagsugod sa semana santa. Adunay duha ka ebanghelyo nga gisaulog.

            Ang una mahitungod sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, gisugat siya sa mga tawo ug nagsinggit ug mga pagdayeg.

            Ang ikaduha ang iyang pasyon ug kamatayon. Ang hukom nga gikan sa mga tawo. Ang mga tawo nga nagsinggit nga ilansang siya sa Krus. Mao sab ang mga tawo nga misinggit ug nagdayeg kaniya sa pagsulod sa Jerusalem.           

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Lucas

Kapitulo 23 versikulo 1 hangtod 49 (Lc. 23:1-49)  (Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios 2-3 ka minuto).

Pagpatin-aw:

            Ang atong ebanghelyo naghisgot mahitungod sa pasyon sa atong Ginoo, gisugdan sa iyang pagbalik ug pagsulod sa Jerusalem ug gisugat sa bagang katawhan nga nagsinggit og nagdayeg Kaniya sa pag-ingon, “Himaya sa Kahitas-an”, dungan sa pagwala-wala sa dala nila nga mga dahon sa palma.

            Adunay mga panghitabo sa ebanghelyo nga lisud sabton. Kinahanglan nga atong masayran ang mga rason o hinungdan sa mga panghitabo, ilabi na sa iyang pasyon.

 1. Ang Pagbudhi ni Hudas. Si Hudas miyembro sa Zeluta, usa ka grupo sa mga Hudyo nga nagplano nga moalsa batok sa mga Romano. Gidamhan niya nga si Hesus mao ang mangulo kanila, Apan wala kini niya makita sa mga lihok ni Hesus. Busa, iya nalang gisumbong ngadto sa mga kadagko-an sa mga Hudyo. Aron iya sab madawat ang kantidad nga nakapatong sa ulo ni Hesus. Salapi ang hinungdan sa pagbudhi ni Hudas kang Hesus.
 2. Ang Hukmanan sa mga Hudyo. Ang Sanhidrin maoy pinakataas ug gahom sa relihiyon (Korte Suprema). Gilangkuban sa 71 ka miyembro gikan sa mga magkalain-laing grupo nga mga Hudyo (Eskriba, Pariseo, Saduceo, Ubra? Aduna sab silay proceso sa paghukom. Ang pagsukit-sukit ug pagpakanaog sa hukom kinahanglan adlaw, dili gabie. Kung aduna nay hukom, palabyon ang usa kagabie aron paghatag ug higayon sa posibilidad nga kausaban sa hukom. Ang paghukom ni Hesus wala sa proceso, siya gihukman sa kamatayon sa sumbong nga pagpasipala sa Dios, sa iyang pagka-anak sa Dios. Apan wala silay gahum sa pagpatuman niini, busa ilang gidala ngadto sa Romano.
 3. Ang Hukmanan sa Romano. Si Pilato ang adunay gahum sa pagpatuman sa silot, ilabi na sa kamatayon. Ang ilang sumbong dili na: Ang Pagpasipala sa Dios”. Kay sayod sila nga dili ni dawaton kay Pilato, kay ang mga Pagano dili moila saAng ilang sumbong mao ang pagkahari ni Hesus. Sa pagsukit-sukit ni Pilato kang Hesus wala siyay nakitang sala. Busa mihukom sa pagpalatus ug pagkahuman buhi-an. Ang mga tawo dili musugot ug iyang gipapili ang mga Hudyo kon kinsay ilang buhi-an, si Barabas nga kriminal o si Hesus. Si Barabas ang gipabuhi-an ug si Hesus sa kamatayon sa paglansang sa Krus. Dili si Pilato ang naghukom sa kamatayon ni Hesus, kon dili ang katawhan. Ang kamatayon ni Hesus ang kabubut-on sa tawo, dili Diyos Amahan. Ang nagsinggit niya nga ilansang siya mao sab ang nagsinggit og pagdayeg sa iyang pagsulod sa Jerusalem.
 4. Ang Kamatayon sa Krus. Ang kamatayon sa krus usa ka makauulaw nga silot. Alang lang kini sa mga kriminal. Si Hesus dili kriminal, apan Siya ang midawat ug nag-antos sa mga makauulaw nga binuhatan sa mga tawo.
 5. Ang Paglimod ni Pedro usa ka tawhanong kinaiya. Kung makasinati ug kalisod ilabi na kung ang kinabuhi mag-ungaw sa kamatayon, mobati ug kahadlok ug mopahilayo.

Pagpalawom:

            Ang atong ebanghelyo naghulagway sa atong kinabuhi. Ang una, malipayon kitang mudawat Kaniya. Madasigon kita nga miuban kaniya pinaagi sa pag-apil sa mga kalihukan sa Simbahan sa katilingban, ilabi na kung makadawat kita ug mga pagdayeg ug grasya nga materyal. Ana-a kita Kaniya kung ang atong kinabuhi hamugaway.

            Ang ika-duha, ang tawo sama usab ni Pedro nga mulimod, ilabi na kung naa siya sa kalisud kon iyang nasinati ang kagutom, pagtamay, dili na siya mouban. Iyang talikdan ang gibuhaton nga gihatag kaniya.

            Sama ni Hudas, gibaylo niya ang Ginoo sa salapi, Kita usab, sa panahon nga dili kita mosimba, dili mahigugma, dili mopasaylo, dili muhatag ug kaluoy sa uban, atong gitraydoran ang Ginoo, atong gibaylo ang Ginoo sa atong kaugalingong interes. Kita ang nagsakit sa Ginoo. Kita ang naglansang ug nagpatay sa Ginoo diha sas paghimo ug maka-uulaw nga binuhatan. Sa pagpatay, pag-abuso sa kalibutan ug uban pang daotan nga binuhatan.

            Sa atong Kristohanong katilingban, sa panahon nga kita nagdumili sa pagsimba, sa pag-apil sa Bible Sharing, sa pagbalibad sa mga kaayuhan sa Simbahan, sa dili pagtabang sa uban, atong gipatay ang iyang mga sugo, sama ra nga ato Siyang gipatay ug gipakaulawan pag-usab.

            Ang atong ebanghelyo nag-awhag kanato sa atong pagdawat sa Ginoo. Magmadasigon kita nga mouban Kaniya sa kasakit ug kalipay, sa kalisud ug kahamugaway, kay ang Ginoo mipasalig nga unsa may dangatan, ana-a siya andam manalipod ug masagubang sa tanan.

Mga giyang pangutana sa pagpa-ambit:

            Isip usa ka leader/ginikanan:

 1. Unsa ka kalig-on sa pagtuman sa imong kaakuhan?
 2. Diin ka mikuhag kusog sa pagtuman niini?
 3. Unsay angay buhaton aron mahalikay sa pagpakasala ang atong katilingban?                                                           

KATILINGBANG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Langitnong Amahan, daghang salamat kanimo kay imo na usab gipabati kanamo ang imong maayong pulong ug hina-ot nga kini mao ang dalan padulong sa among pagbag-o ug ubani kami nga puno sa gugma ug pakigdait.

            Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga buhi ug hari. Amen.

KATAPUSANG AWIT: Ang Tawag….

Read 14785 times Last modified on Saturday, 23 March 2013 06:56

514 comments

 • Comment Link RichardKic Sunday, 01 April 2018 18:32 posted by RichardKic

  cheap brand name cialis
  buy cialis
  cheapest cialis on the internet
  buy cialis
  buy cialis in india
  cialis canada
  cheapest place to buy cialis
  cialis pills
  buy genuine cialis

 • Comment Link EldonWaw Sunday, 01 April 2018 12:48 posted by EldonWaw

  cialis and sleeping pills
  generic cialis
  discount cialis and viagra
  buy generic cialis
  best place buy generic cialis
  cialis online
  best website to order cialis
  cheap cialis
  cialis buy cheap

 • Comment Link Lewisduh Sunday, 01 April 2018 10:58 posted by Lewisduh

  is it legal to buy cialis online in canada
  cialis online
  can you take 2 cialis pills
  cheap cialis
  36 hour cialis sale
  cialis tablets
  cialis tadalafil buy online
  cialis pills
  buy cialis canada online

 • Comment Link PoiebrstQuada Saturday, 31 March 2018 04:39 posted by PoiebrstQuada

  http://mayavanrosendaal.com
  venta cialis en espaa
  real cialis without a doctor's prescription
  how much does a cialis cost
  cialis arginine interactio
  buy cialis online
  il cialis quanto costa
  http://mayavanrosendaal.com/

 • Comment Link PoiebrstQuada Friday, 30 March 2018 20:20 posted by PoiebrstQuada

  online prescriptions cialis viagra cialis levitra
  il cialis quanto costa cialis coupons
  cialis cuantos mg hay generic cialis at walmart
  enter site natural cialis cialis lowest price
  http://jvrimages.com/#viagra+or+cialis
  http://kaivanrosendaal.com/#canadian-cialis

 • Comment Link Arthursaush Friday, 30 March 2018 16:42 posted by Arthursaush

  viagra uk for sale
  generic viagra
  will viagra get you high
  generic viagra
  what is the use of sildenafil tablet
  viagra for sale uk
  viagra e seus genericos
  viagra sale
  viagra tablets buy

 • Comment Link somvoing Friday, 30 March 2018 13:29 posted by somvoing

  buy cialis ontario
  cialis coupon
  order cialis
  generic cialis

 • Comment Link RickySob Friday, 30 March 2018 07:57 posted by RickySob

  buy viagra uk boots
  viagra for sale uk
  viagra sale pakistan
  viagra sale
  generic viagra cheap india
  buy viagra online
  can you buy viagra in dubai
  viagra online
  cheap viagra generic pills

 • Comment Link Randyjed Friday, 30 March 2018 00:09 posted by Randyjed

  nombre generico do viagra
  viagra sale
  viagra generico effetti
  viagra sale
  viagra safe site to buy from
  viagra online
  buy viagra online japan
  buy viagra
  easy way get viagra

 • Comment Link GeorgeAquat Wednesday, 28 March 2018 07:08 posted by GeorgeAquat

  order cialis phone
  cialis online
  can cialis pills split half
  cialis coupon
  can you buy cialis over the counter in canada
  buy generic cialis
  order cialis net
  generic cialis online
  buy generic cialis online uk

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Marso 24: Dominggo sa Lukay