SCHOOL OF THE WORD ONLINE

Read. Learn. Live the Gospel

2013 Marso 17: Ika-Lima nga Domingo sa Kwaresma

12 March 2013 By Ormoc In Giya 2193 comments
Rate this item
(0 votes)

Unang pagbasa: Is 43:16-21

Salmo: 126:1-2. 2-3.4-5. 6

Ikaduhang Pagbasa: Phil 3:8-14

Pasiunang Awit: Hiram sa Dios.

 

Pasiunang Pag-ampo:

            Langitnon namong Amahan nagadayeg kami ug mapasalamaton, tungod kay imong gipasaylo ang among mga sala. Daghang salamat sa mga pulong ug grasya nga among nadawat sa adlaw-adlaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among bugtong Anak among Ginoo. Amen.

Pasiuna:

            Ang ebanghelyo ni San Juan nagsaysay bahin sa pagbitik kang Hesus aron naa silay ikapasangil batok kaniya. Pinaagi sa babayeng nanapaw kon unsay iyang ika-husga apan wala hatagi ni Hesus ug pagtagad tungod kay nakahibalo siya nga usa lang ni ka lanses o bakak.

Pagbasa sa Ebanghelyo: Sumala ni San Juan

 

Kapitulo 8 versikulo 1 hangtod 11 (Jn. 8: 1-11)           (Kinahanglan basahon ang ebanghelyo sa makusog nga tingog nga igo madunggan sa tanang manambong sa cluster kon mahimo basahon kini sa sa ikaduhang higayon.)

 

Ang Ebanghelyo sa Ginoo;

Daygon Ikaw, O Kristo (Manghilom ug mamalandong sa pulong sa Dios 2-3 ka minuto).

 

Pagpatin-aw:

.          

            Gihimong taming sa mga magtutudlo sa balaod ug Pariseo ang babayeng gihusgahan nga nanapaw aron sa pagbitik kang Hesus. Kon mosunod ba siya sa balaod ni Moises, nga ang makasala ug panapaw batuhon hangtod nga mamatay. Apan si Hesus misumbalik kanila sa pagsulti sa pag-ingun “kung kinsa kadtong walay sala maoy mouna sa pagbato o sa paghusga sa babaye nga nanapaw”.

            Una mitubag si Hesus nga ‘sige patya ninyo o bato-a.’ Dinhi nga tubag maakosahan si Hesus tungod sa iyang pagtamak sa katungod sa Emperador nga si Pilato. Kay sa una siya lang ang may katungod na mohukom, ikaduha og moingun siya buhian manubag pud siya sa mga Pariseo og magtutukod sa balaod. Iya na giingon nga ang una nga mobato ang walay sala unya kay way tawo na way sala mao nga nanguli sila.

 

Pagpalawom:

          Ang magtutudlo sa Balaod o ang Pariseo gusto nga silutan ang babaye sa balaod ni Moises. Kay sa ilang panahon ang mga kinaiya sa mga pareseo ug magtutudlo sa balaud mapaghukmanon. Ug madali-dalion sa pagbuhat ug silot sa mga tawong nakasala. Apan sa panahon na ni Hesus sa iyang panglantaw wala tay katungod nga mohusga o mosilot kang bisan kinsa nga makasala kay kitang tanan mga anak sa Dios. Ang iyang tumong nga kinahanglan ipatigbabaw ang atong pagtoo, paghigugma, pagrespito o pagpasayloay sa usag-usa. Kay alang ni Hesus bililhon kita kaniya ug ilabi na patas ang iyang pagtagad kanato walay katapusan.

            Ang gusto ni Hesus nga dili makiangayon nga mohukom sa atong kaubanan. Kondili angay nga amomahon o tabangan aron makapadayon sa pagbag-o, madasig sa pagbag-o sa kaugalingon. Maong ania kita karon aron pagtinabangay og maayo tabangan ang may problema contra sa way problema. Mao nga si Hesus iyang gitambagan ang babaye nga magbag-o.

 

Mga giyang pangutana sa pagpa-ambit:    

 

1.  Andam ka ba magpasaylo sa nakasala kanimo?

2.  Nakasinati ka ba nga adunay mohusga kanimo? Nagdumot ka ba?

3. Andam ka ba nga modawat sa imong mga sala? Imo ba kini         gihinulsulan ug gikumpisal?                                                                                                                                       

KATILINGBANG PAG-AMPO:

PAG-AMPO SA AMAHAN NAMO UG MAGHIMAYA KA MARIA:

PAGHINATAGAY UG KALINAW:

PLANO:

PAGHALAD:

KATAPUSANG PAG-AMPO:

            Langitnong Amahan giyahan mo unta kami kanunay aron dili kami mahiadto sa ka-alautan. Pasayloa kami sa among kalapasan kay ikaw ray nasayod sa tanan. Kini among gipasalamatan ug gipangamuyo pinaagi ni Hesu-Kristo among Ginoo. Amen

 

KATAPUSANG AWIT: Daygon ta ang Ginoo..

Read 48401 times

2193 comments

Leave a comment

Home SCRIPTURAL LIBRARY BEC Guides 2013 Marso 17: Ika-Lima nga Domingo sa Kwaresma